Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Historia Ośrodka „Bratek”

Z inicjatywy dr Filipa Kościuszki kierownika Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w połowie 1996 roku rozpoczęły się spotkania edukacyjne dla rodziców i opiekunów osób chorujących psychicznie. Celem tych spotkań było przekazanie wiedzy o specyfice zaburzeń psychicznych, o sposobach ich leczenia oraz uświadamiania roli rodziny w opiece nad osobą chorą. Po cyklu zajęć edukacyjnych kontynuowano spotkania w formie „grup wsparcia”. Zawiązał się klub „Nadzieja” zrzeszający osoby zainteresowane problematyką z zakresu psychiatrii.

Początkowo klub nie posiadał osobowości prawnej, więc nie dawał możliwości reprezentowania osób chorujących psychicznie na zewnątrz. Za główny cel uznano prawo do godnego traktowania osób chorych przez społeczeństwo, prawo do leczenia w lepszych warunkach oraz prawo do wprowadzania na terenie Zamościa różnych form pośrednich opieki nad pacjentami.

Na wiosnę 1997 roku odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia pod nazwą: „Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego”. W wyniku głosowania jawnego, członkami Komitetu Założycielskiego wybrani zostali: Alina Bochen, Irena Polkowska i Roman Sobański. Mieli oni za zadanie dokonanie czynności rejestracyjnych w Sądzie Wojewódzkim w Zamościu. Wkrótce Sąd Wojewódzki wydał oświadczenie wpisania Zamojskiego Stowarzyszenia Zdrowia Psychicznego do rejestru stowarzyszeń.

30 czerwca 1998 roku odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Pacjenta na którym wytyczono cele działalności Klubu. A oto one: raz w tygodniu pacjenci będą się spotykali na zajęciach integracyjnych. W skład tych zajęć będą organizowane grupowe zwiedzanie wystaw malarskich, uczestniczenie w imprezach kulturalnych, wyjazdy w teren oraz gry i zabawy towarzyskie.

30 czerwca 1998 roku odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Pacjenta na którym wytyczono cele działalności Klubu. A oto one: raz w tygodniu pacjenci będą się spotykali na zajęciach integracyjnych. W skład tych zajęć będą organizowane grupowe zwiedzanie wystaw malarskich, uczestniczenie w imprezach kulturalnych, wyjazdy w teren oraz gry i zabawy towarzyskie.

Wkrótce uczestnicy Klubu wyjechali na wycieczkę do Zwierzyńca. Potem często korzystali z takich wyjazdów, aby poznawać nasze Roztocze. Te grupowe wycieczki były doskonałym relaksem.

Wkrótce udało się uzyskać lokal przy Centrum Pastoralnym z przeznaczeniem na działalność Klubu. Raz w tygodniu odbywały się spotkania z terapeutami, z którymi pacjenci rozmawiali o swoich problemach.

Następnie zawarto umowę z Rejonowym Urzędem Pracy w Zamościu na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych sześciu osób: pięć pielęgniarek i instruktora terapii zajęciowej. Od tej pory Klub Pacjenta rozszerzył działalność z jednego na pięć dni w tygodniu. Aby uczcić to wydarzenie klubowicze zorganizowali 6-ego stycznia 1999 roku spotkanie opłatkowe, na które zaprosili ks. Eugeniusza Derdziuka. Spędzono ten czas w niezwykle miłej atmosferze.

8-ego stycznia został ustalony regulamin „Klubu Pacjenta”, w którym zostały nakreślone zasady postępowania:

  • W Klubie Pacjenta spotykają się ludzie objęci leczeniem w Poradni Zdrowia Psychicznego.
  • Obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu.
  • O omawianych problemach w Klubie nie wolno mówić na zewnątrz.
  • Należy odnosić się do siebie z kulturą i szacunkiem.
  • Dbać o sprzęt znajdujący się w Klubie.
  • Dbamy o czystość i porządek.
  • Członkowie Klubu zobowiązani są do opłacania składki członkowskiej w wysokości pięciu złotych miesięcznie.

Na zebraniu wybrano w głosowaniu nazwę dla Klubu. Wszystkim podobała się nazwa „Klub Bratek” – ten kwiatek stał się symbolem braterstwa. Okazją do wesołego spędzenia czasu przy muzyce były ostatki. Klubowicze przygotowali przyjęcie.

Według ustalonego planu zajęć poniedziałki poświęcone były na słuchanie muzyki, oraz na poznawanie prozy i poezji. Zajęcia prowadziła pani Irena Polkowska i pan Roman Sobański. Natomiast piątki przeznaczono na poznawanie malarstwa.

Kiedy przychodziła jesień klubowicze wyjeżdżali do lasu na grzyby. Grzybobranie kończyło ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek i śpiewaniem piosenek. Po pewnym czasie „Klub Bratek” został ponownie przeniesiony do Przychodni przy ulicy Partyzantów do dużej Sali na drugim piętrze. Został ustalony plan zajęć od poniedziałku do piątku, w godzinach między 8 a11:

Poniedziałek: zajęcia plastyczne oraz terapia grupowa z dr Kościuszko. Wtorek: zajęcia muzyczne z panem Romanem Sobańskim albo z panią Irena Polkowską Środa: zajęcia kulinarne. Uczestnicy Klubu wspólnie ustalali jadłospis, a następnie kupowali produkty i przygotowywali posiłek. Klub jest wyposażony w sprzęt AGD, o wyposażenie zadbały pani mgr Anna Górska i pani mgr Teresa Tkaczyk.

Czwartek: oglądanie różnych filmów, a potem dzielenie się uwagami Piątek: wspólne spędzanie czasu przy kawie i muzyce.

Po pewnym czasie nawiązano kontakt ze Studium Medycznym. Uczniowie przychodzili codziennie i w ramach praktyk prowadzili zajęcia plastyczne, muzyczne i kulinarne. Organizowano także wspólne wyjazdy na wycieczki. Po zlikwidowaniu Wydziału Terapii Zajęciowej zaprzestano kontaktów z Klubem.

W 2009 i na początku 2010 roku kilkoro uczestników Ośrodka brało udział w projekcie „W drodze do lepszego jutra”. Odbywały się zajęcia psychoedukacyjne oraz trening umiejętności społecznych. W ramach tego projektu wyjeżdżaliśmy do Lublina, Krężnicy Jarej i Krakowa (ZAZ „U Pana Cogito”)

Został ustalony nowy program dla uczestników „Bratka”, który przybrał tytuł: „Ogród marzeń”. Unia Europejska przydzieliła na ten cel pieniądze. Zajęcia wciąż trwały od poniedziałku do piątku.

Poniedziałek – biblioterapia z panią mgr Ewą Figurską. Wtorek – zajęcia plastyczne prowadzone przez panią Katarzynę Badach. Środa – zajęcia kulinarne pod kierunkiem pani Alicji Szałach. Poniedziałek – biblioterapia z panią mgr Ewą Figurską. Wtorek – zajęcia plastyczne prowadzone przez panią Katarzynę Badach. Środa – zajęcia kulinarne pod kierunkiem pani Alicji Szałach. Piątek – zajęcia z informatyki prowadzone przez pana Marcina Błaszczaka.

W sezonie letnim uczestnicy klubu wyjeżdżali dość często na Roztocze. Po pewnym czasie program został zweryfikowany i z małymi poprawkami ustalony.

W roku 2011 wyjeżdżaliśmy do Lublina i Chełma w celach turystycznych w ramach „Ogrodu marzeń”. Zwiedzaliśmy tamtejsze zabytki, dowiedzieliśmy się trochę o historii tych miast oraz zrelaksowaliśmy się. Innym razem z tego samego programu chętni uczestnicy mieli możliwość pójścia do kina na dowolnie wybrany film.

Ponieważ „Ogród marzeń” już się zakończył, więc nasze zajęcia organizujemy w oparciu o własne możliwości w czym wspiera nas Stowarzyszenie, przy którym działamy. Nadal w poniedziałki i czwartki mamy spotkania z naszymi terapeutami. Co poniedziałek bierzemy udział w zajęciach plastycznych, które prowadzi magister sztuk plastycznych Lucjan Mociak. W środy sami organizujemy nasze posiłki ze składek Ośrodka.

W roku 2012 wyjeżdżaliśmy dwukrotnie do Zwierzyńca i raz do Kaczórek w celach rekreacyjnych. W październiku tego roku czworo z naszych uczestników pojechało busem do Lipiny Starej koło Skierbieszowa, gdzie zostaliśmy zaproszeni do WTZ-tu przez jego kierownictwo. Mieliśmy okazję zobaczyć jak działają tamtejsze warsztaty.

W tym roku dzięki pomysłowi naszego uczestnika a jednocześnie wolontariusza Mariusza Blicharza i wsparciu Pani Wiceprezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu Krystyny Rybińskiej-Smyk rozpoczęliśmy bliską współpracę Ośrodka z ZCW. W marcu odwiedziła nas Pani Maria Jamroż, która jest przewodnikiem po Zamościu. W ramach wolontariatu opowiedziała nam o swojej wycieczce do Zanzibaru, przyniosła ze sobą zdjęcia i pamiątki z tej afrykańskiej wyspy.

Na początku 2013 roku odwiedził nas inny wolontariusz – znany zamojski satyryk, literat i aforysta (nie mylić ze słowem „aferzysta”) Pan Marian Karczmarczyk. Przeczytał nam część swoich humoresek i fraszek w których najczęściej wyśmiewa ludzkie wady i niedoskonałości tego świata. Jest to miły, elegancki i szalenie szarmancki Pan.

W dniach 21 maja do 7 czerwca miał miejsce remont w Ośrodku wraz z wymianą aneksu kuchennego. 5 tysięcy złotych na ten cel wyłożył Bank BPH w ramach wolontariatu pracowniczego. O wyborze naszego Ośrodka zdecydował Kierownik zamojskiego oddziału Banku BPH Pan Tomasz Kozar. Tą decyzję zawdzięczamy także Pani Krystynie Rybińskiej-Smyk, która nakierowała Pana Tomka na potrzeby naszego Ośrodka. Należy także powiedzieć że do aneksu – dołożyło się Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, które zasponsorowało nam dużą, bardzo nam potrzebną szafę. Uroczyste odebranie remontu miało miejsce 10-ego czerwca 2013 roku.

W tym roku byliśmy raz w Zwierzyńcu i raz w Krasnobrodzie. 23 sierpnia sześć osób z Ośrodka zwiedziło nasze Zamojskie ZOO, które prezentuje się wspaniale po niedawnym remoncie.

11 lipca 2013 roku uczestnicy jednogłośnie zdecydowali, że nowym prezesem Ośrodka zostanie Roman Gorzkowski. Zastąpił on na tym stanowisku Mariusza Blicharza.

We wrześniu i w październiku zostaliśmy ugoszczeni we wsi Zarzecze u zaprzyjaźnionego Pana Mirosława. Mieliśmy możliwość obejrzenia jego gospodarstwa i rozpalenia ogniska na którym upiekliśmy kiełbasę.

Kilkakrotnie gościliśmy w Ośrodku Panią wiceprezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu Krystynę Rybińską-Smyk. Tematami tych spotkań były między innymi: życie i twórczość Sławomira Mrożka, humor żydowski, działalność kabaretu Starszych Panów, piosenki kabaretu Elita.

W maju 2014 roku wystartowała strona internetowa Ośrodka „Bratek” – www.bratek-zamosc.eu. W październiku nowym Skarbnikiem Ośrodka została Barbara Tymura, zastępując na tym stanowisku Andrzeja Dziaszyka, zaś Mariusz Blicharz objął nowo utworzone stanowisko w Zarządzie- został Sekretarzem Ośrodka. Jeżeli chodzi o wycieczki również w 2014 roku, jak zawsze w „ciepłych” miesiącach podróżowaliśmy po Roztoczu – byliśmy w Krasnobrodzie i Zwierzyńcu oraz odwiedziliśmy Pana Mirosława. 20 kwietnia 2015 roku wyszliśmy pod mury „Twierdzy Zamość” z wolontariuszką – przewodniczką po Zamościu Panią Marią Jamroż, aby dowiedzieć się od Niej wiele ciekawostek o przeszłości Zamościa.

8 lipca 2016 była organizowana wycieczka uczestników „Bratek” do Zwierzyńca Od 3 sierpnia 2016 do 15 grudnia 2016 w Ośrodka „Bratek” odbywały się Warsztaty Kulinarne „Kuchcik” prowadzone pod kierunkiem Pani Alicji Szałach. Uczestnicy Ośrodka „Bratek” brali stały i chętny udział w ramach tej terapii zajęciowej.

W 2017 roku Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego obchodziło 20-lecie działalności. Nasze Stowarzyszenie pełni misję zgodnie z myślą Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest lecz przez to czym dzieli się z innymi”.

W dniu 5 maja odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 20-lecia które miały wymiar zarówno religijnych jak i świecki. W Katedrze Zamojskiej pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego i św Tomasza o godzinie 11:00 odbyła się msza święta pod przewodnictwem biskupa diecezji zamojsko-lubaczowskiej księdza doktora Mariana Rojka. Na mszy byli obecni pracownicy oraz pacjenci Centrum Zdrowia Psychicznego w Zamościu w tym także my- uczestnicy Ośrodka „Bratek” Po uroczystej eucharystii udaliśmy się wszyscy do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sadowej, gdzie miało miejsce podsumowanie 20-lecia i wspólny posiłek w postaci stołu szwedzkiego a także okolicznościowy tort.

Od 2017 roku stale są prowadzone zajęcia terapeutyczne pod kierunkiem magister psychologii Izabeli Pałygi oraz magister pedagogiki Pauliny Tomasik. W okresach przedświątecznych robimy różne prace plastyczne związane ze zbliżającymi się świętami np. ozdoby choinkowe, pisanki, kartki okolicznościowe które niejednokrotnie trafiają do zaprzyjaźnionych instytucji i pracowników Centrum Zdrowia Psychicznego. 18 grudnia 2017 roku spotkaliśmy się wszyscy wraz z personelem Przychodni na spotkaniu opłatkowym.

26 marca 2018 roku obchodziliśmy Wielkanoc w Ośrodku.

18 maja pojechaliśmy do Zarzecza na grilla do zaprzyjaźnionego pana Mirosława. 6 czerwca wybraliśmy się na zwiedzanie Zamojskiej Starówki - oprowadzali nas dwaj nasi uczestnicy- Roman Gorzkowski oraz Mariusz Blicharz. 19 czerwca udaliśmy się do Muzeum Zamojskiego gdzie oglądaliśmy wystawy poświęcone historii Zamościa, archeologii i etnografii naszego regionu. 19 lipca 2018 roku kontynuowaliśmy zwiedzanie Zamościa ze szczególnym uwzględnieniem Arsenału- niedawno rozbudowanego gdzie oglądaliśmy film o Twierdzy Zamojskiej. 26 lipca 2018 roku zorganizowaliśmy wycieczkę do Zoo zamojskiego. 18 grudnia 2018 roku jak co Święta zorganizowaliśmy wigilię w Ośrodku.

Stało się tradycją, że wspólnie obchodzimy święta Bożego Narodzenia jak i Wielkanocy. Kilka dni przed świętami gromadzimy się, przygotowujemy wspólnie posiłek, a później w gronie uczestników oraz personelu CZP składamy sobie życzenia i zjadamy przygotowane potrawy.

Należy wspomnieć, że w Klubie nawiązały się serdeczne więzi przyjaźni oraz cztery pary zawarło związki małżeńskie. Spotkania w Ośrodku „Bratek” trwają nadal i wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez niego…CDN.

Jesteś osobą odwiedzającą tę stronę