Kontakt:

Ul. Partyzantów 5

22-400 Zamość

e-mail: osrodek_bratek@wp.pl

„UBEZPIECZALNIA” – Jeden z większych i nowocześniejszych gmachów wzniesionych w latach międzywojennych. Powstał w 1930 dla Kasy Chorych (=> Ubezpieczalnia Społeczna) wg proj. Stanisława Łazienkowskiego. Dwuskrzydłowy (rozwartokątny układ ulic), dwupiętrowy, o identycznych 9-osiowych fasadach mocno akcentowanych parami kryształowych lizen, które dodają budynkowi smukłości. Od zachodu mieści się apteka, w piwnicy (wsch. część) mieściła się łaźnia. Te same cechy stylowe posiada oficyna (budynek dla służby).

UBEZPIECZALNIA SPOŁECZNA – 6 VIII 1925 powstała Kasa Chorych, obejmując działalnością 5 powiatów (ul. Orlicz-Dreszera 34). W 1933 należało do niej 4758 zamościan. 1 I 1934 przekształcona została w Ubezpieczalnię Społeczną. Pierwszym dyrektorem był Aleksander Bykowski, a lekarzem naczelnym Bolesław Modzelewski. W 1930 przy ul. Partyzantów 5 wzniesiono nowoczesny gmach Kasy (=>”Ubezpieczalnia”). Mieścił się przy niej m.in. zakład kąpieli leczniczych. W czasie okupacji parter i I piętro zajął Arbeitsamt, po wojnie całość zajęły sowieckie wojska lotnicze, a US do VI 1946 mieściła się w pałacu (16 pokoi) – 3 rentgeny, diatermie, solluxy, kwarcówki. W 1947 stary gmach odremontowano (sprowadzono m.in. czeski aparat rentgenowski).
W 1949 zatrudniała lekarzy 32, personelu pomocniczego 59, obejmowała 24 tys. ubezpieczonych rodzin (62 tys. Osób), 1700 zakładów pracy, posiadała 7 samochodów. Przez cały powojenny okres dyrektorem US był Wacław Andrzejewski, a lekarzem naczelnym Jan Cieślak. W 1950 przekształcona została w Oddział Obwodowy, Zakładu Lecznictwa Pracowniczego. Przy ul. Sienkiewicza 10 do 1955 znajdował się Oddział Obwodowy ZUS (później do 1990 Dom Partii).
W budynku ubezpieczalni umieszczono wydział zdrowia (kier. Henryk Szymański) i przychodnię (kier. Mieczysław Dziubiński), a w oficynie protezownię (kier. Jerzy Kaczurba). W 1999 leczyło się w niej 20 tys. pacjentów, 5 lekarzy ogólnych i kilkunastu specjalistów .

Autor haseł „Ubezpieczalnia” i „Ubezpieczalnia Społeczna” – dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościa mgr Andrzej Kędziora.
Źródło: strona internetowa http://www.zamosciopedia.pl

Fasada naszej Ubezpieczalni-Przychodni

Jesteś osobą odwiedzającą tę stronę